Bestuur

Leden

Voorzitter

Devey Nathaniel
E-mailadres :


Penningmeester – lid jeugdbestuur – beheer tornooien – dagelijks bestuur

De Poortere Dirk
E-mailadres: de.poortere.dirk@gmail.com


Gerechtelijk Correspondent VFV en KBVB – beheer tornooien – secretaris – dagelijks bestuur

Bogaert Frederik
E-mailadres: frederik.bogaert1@telenet.be


Bestuurslid – organisatie evenementen

Despodt Gerard
E-mailadres :


Bestuurslid – beheer tornooien – verantwoordelijke kantine Leffinge – verantwoordelijke materiaal en uitrustingen

Symoen Wim
E-mailadres: wim.symoen@yahoo.com


Bestuurslid – verwelkoming scheidsrechter(s) en terreincommissaris(sen)

Hemeleers Georges
E-mailadres: hemelwit@skynet.be


Lid jeugdcel – verantwoordelijke kleding

Van Crugten Tessa
E-mailadres : tessavancrugten@hotmail.com


Bestuurslid – lid jeugdcel

Brys Pascal
E-mailadres: elmokepoes@msn.com


Jeugdcoördinator

Declercq Thierry
E-mailadres: thierry.declercq@icloud.com


Hoofdbeheerder website – afgevaardigde fanions – bestuurslid

Opstaele Bert
E-mailadres : bert.opstaele@telenet.be